SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

            *Programa Afectivo-Sexual.  Os obxectivos de la Educación Sexual, desde o Feito Sexual Humano e dende o dereito á inclusión social e normalización, que son: coñecerse, aceptarse e expresarse de modo satisfactorio.

            *Servizo de Atención Socio Familiar. Prestación de servizos e orientación ás familias

             *Actividades Culturais e Formativas

             –Taller “Naranja Imaginario” de música electrónica e ritmo. Traballase coa música en dúas vertentes. Unha cunha finalidade terapéutica e de ocio, que posibilita a expresión emocional, o contacto, a relación e a comunicación a través da expresión sonora con todo o grupo-clase. A outra vertente é o grupo  de  música, formado  por  un  grupo reducido de persoas interesadas na música e que adquiriron a responsabilidade de ensaiar e traballar a prol do proceso artístico co grupo musical. Cada certo tempo fanse concertos.

            -Novas tecnoloxías. A alfabetización dixital é importante  para calquera colectivo e no noso caso faise fundamental para poder abrir a nosa clase ao mundo. Navegar pola rede é para nos unha oportunidade para coñecer outras realidades, ou a realidade mesma, resolvendo dúbidas que nos tocan de preto: qué significa algunha palabra que descoñecemos, ver vídeos en youtube que explican cousas que queremos coñecer, tamén son dispositivos multimedia que nos permiten escoitar, grazas a plataformas como soundcloud, aos grupos que nos gustan.

 

-Nuevas tecnologías. La alfabetización digital es importante  para cualquier colectivo y en nuestro caso se hace  fundamental para poder abrirnos al mundo. Navegar por la redes es para nosotros una oportunidae para conocer otras realidades, resolvendo dudas que nos tocan de cerca: qué significa alguna palabra que desconocemos, ver vídeos en youtube que explican cosas que queremos conocer, también son dispositivos multimedia que nos permiten escuchar, gracias a plataformas como soundcloud, a los grupos que nos gustan.